Guitar-Undervisning

Lær at spille Guitar, Ukulele, Keyboard og Klaver.

Primært begyndere og let øvet.

Undervisning kan også omhandle sang, nodelære og andre teoretiske aspekter.

Du kan kontakte Guitaristen på 20933860, for bestilling af hold eller antal af individuelle timer.